Årsmøte 2020

P.g.a.  coronautbruddet har vi besluttet å utsette årsmøtet inntil videre.

Velkokmne til
Laksådals­vassdraget

  • Store Laksådalsvatnet

    Et islagt Store Laksådalsvatnet med Bjellåtinden stolt i bakgrunnen.

  • Laksådalsvassdraget

    En fin sommerttermiddag ved Store Laksådalsvatnet

  • Stolt laksefisker

Laksådalsvassdraget byr på

Laksådalsvassdraget har sitt utspring i fjellområdene sørøst for Sørfjorden i Gildeskål kommune, renner i vestlig retning og munner ut innerst i Sørfjorden. Vassdraget har et nedslagsfelt på ca 18 km2. Totalt lakseførende strekning er ca 5,5 km. Av dette utgjør Lille og Store laksådalsvatn ca 3,5 km, innløpselva Laksådalselva som renner fra Høljan ca 1,8 km og utløpselva Laksåga fra Lille Laksådalsvatn til sjøen ca 200 m. I tillegg har Store Laksådalsvatn et hovedinnløp fra Kattvasselva som renner fra Kattvatnet ca 1,5 km. Kattvasselva er av en slik topografi og beskaffenhet at den ikke kan regnes som lakseførende strekning. Laksådalsvatnet har et areal på 1,9 km2 og en maksimum dybde på 115 m.
Beskrivelse av vassdraget

Viktig info til fiskere

Husk at …

Fisketiden for Laksådalsvassdraget er fra 15. juni til 30. august.

… og at …

I Laksådalselva (Stillvaen) og Laksåga (som renner fra Lille Laksådalsvann og ut i havet) er alt fiske forbudt


Bildegalleri

Laksdal01
fjell01
vinter104
sommer304
sommer204
sommer04

Bildegalleri

Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44