Årsmøte 2020

P.g.a.  coronautbruddet har vi besluttet å utsette årsmøtet inntil videre.
Laksådalsvassdragets Fiskelag avholder årsmøte på kantina til Gildeskål Vekst på Inndyr, lørdag den 06.04.2019  kl. 1300.

Les mer: Årsmøte 2020

Ny fisketeller

LVF vil fra i år ha innstalert ny automatisk fisketeller. Dette er en utprøving av en teller som eventuelt vil være aktuell for andre vassdrag i Nordland dersom den fungerer bra. Dette er som et ledd i et større prosjekt i Nordland fylke.


Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44