Ny fisketeller

LVF vil fra i år ha innstalert ny automatisk fisketeller. Dette er en utprøving av en teller som eventuelt vil være aktuell for andre vassdrag i Nordland dersom den fungerer bra. Dette er som et ledd i et større prosjekt i Nordland fylke.


Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44