Årsmøte 2019

Laksådalsvassdragets Fiskelag avholder årsmøte på kantina til Gildeskål Vekst på Inndyr, lørdag den 06.04.2019  kl. 1300.

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og representanter til å underskrive protokollen
  3. Behandling/godkjenning av årsmelding
  4. Behandling/godkjenning av regnskap
  5. Behandling av innkomne forslag
  6. Valg


Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44