Årsmøte 2020

P.g.a.  coronautbruddet har vi besluttet å utsette årsmøtet inntil videre.
Laksådalsvassdragets Fiskelag avholder årsmøte på kantina til Gildeskål Vekst på Inndyr, lørdag den 06.04.2019  kl. 1300.

DAGSORDEN:

 1. Åpning
 2. Vedta om årsmøtet er lovlig innkalt.
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av representanter til å undertegne protokollen.
 6. Noter tilstedeværendes navn på liste
 7. Godkjenne skriftlige fullmakter, jfr. Lagets vedtekter pkt. 7.1.d
 8. Godkjenne skriftlige innmeldingserklæringer jfr. Lagets vedtekter pkt.7.1.e
 9. Godkjenne styrets årsberetning jfr. Lagets vedtekter pkt. 7.1.f
 10. Godkjenne regnskapet for perioden jfr. Vedtektenes pkt. 7.1.g
 11. Behandle innkomne forslag jfr. Vedtektenes pkt. 7.1.j
 12. Valg i henhold til lagets vedtekter pkt. 7.1.h og 9


Kontaktinfo

Kjell Norum - tlf: 97 61 58 44